Meloni Advies is in de persoon van Domenico Meloni gespecialiseerd in het ruimtelijk en algemeen bestuursrecht. Ruimtelijke planvormen, beleid, algemeen juridische advisering, handhaving, bezwaar- en beroep behoren tot mijn werkveld.

Meloni Advies is flexibel en snel inzetbaar: de lijn is kort. Met name voor de overheid kan tijdelijke ondersteuning uitkomst bieden, daar waar het gaat om tijdelijke uitbreiding van capaciteit of specifieke deskundigheid.

Plan AdviesJuridisch AdviesMediation